Ventilautomation krävs i moderna industrier

Många processer inom industrin är idag mer komplicerade än de var förr och kräver att det finns automatiska ventiler för att styra dem. Med elektriska ställdon kan ett företag idag förlita sig på att tillverkning, eller vattenförsörjning, fungerar optimalt. Auma erbjuder elektriska ställdon och motorstyrda ventiler som används över hela världen i både små och stora anläggningar och de återfinns både inom energisektorn, olja och gas samt övrig industri där noggrannhet och tillförlitlighet är ett krav. 

Ditt företag kan få skräddarsydda lösningar

Då Auma är ett företag som är innovativa och flexibla kan de tillsammans med er se över era processer och hur de styrs idag. Ni får sedan en optimal lösning presenterad så att er verksamhet kan bli så effektiv som möjligt. De kan tillhandahålla en stor mängd olika ventiler för olika ändamål och bland urvalet som finns idag kan du hitta ventiler som är utformade för att fungera under vatten, don som kan arbeta i ett flertal olika hastigheter, linjära ställdon och även med "fail safe system" som garanterar en säker drift. 

Jobbar du idag med processtyrning av olika slag kan det vara lönsamt att titta på nya lösningar. Ert företag kan på sikt spara både tid och pengar. Med ett serviceavtal får ni också en garanti för att de produkter ni köper in kommer att få en lång livstid. Med Auma, och deras elektriska ställdon kan er verksamhet bli mer effektiv än den är idag. 

26 Dec 2018