Var med att forma framtiden

Det är de nya idéerna; de välbehövliga funktionerna som ingen riktigt tänkt på än; de breiljanta, framtidsformande lösningarna som formar framtidens samhälle. Det är de nya företagen som fostrar morgondagen.

Många unga människor bär på fantastiska idéer, oftast är det de unga som förstår vilka nya behov som finns bland samtidens människor. Det ska vara enkelt att starta eget företag, bli framgångsrik entreprenör och kunna rodda en verksamhet - annars går samhället miste om många välbehövliga talanger. Man kan vara visionär utan att vara bra på ledarskap, men det ska inte få hindra en från att följa sitt kall.

Våga satsa!

Det är relativt enkelt att starta eget och driva ett eget företag i Sverige i dag, om än ganska kostsamt. Man kan ansöka om starta eget bidrag för att komma igång, det räcker med att man har en bra affärsidé och lyckas presentera den på ett fångande vis.

Man kan starta eget själv eller ihop med någon och det finns flera olika företagsformer att ta i beaktning, olika former lämpar sig olika bra för olika personer och idéer. Några olika varianter är

  • Enskild firma
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Aktiebolag

En välinformerad utgångspunkt är det bästa

I Sverige finns information om det mesta tillgänglig online och det är alltid bra att vara väl påläst innan man sätter igång med något, om man vill starta ett eget företag kan man också vända sig till Arbetsförmedlingen för att få mer djupgående och personligt anpassad information.

8 Apr 2016