Ergonomi - ökad trivsel och bättre resultat

Har du funderat nåt på vad ni har för metoder när ni transporterar föremål, hur era verktyg är placerade och om de är enkla att nå? Har du även tänkt på möjligheterna att utföra arbetet sittande eller stående, eller på hur belysningen ser ut? Alla dessa saker har att göra med hur man kan planera för att göra en arbetsplats mer ergonomisk. De företag som har tagit hänsyn till dessa aspekter har kunnat förbättra produktiviteten betydligt. Om ni behöver transportörsystem eller annat för att slippa lyfta tungt, så hittar ni det på Vecto. God ergonomi är inte bara att justera möblerna på arbetsplatsen.

Identifiera era behov

För att kunna förbättra ergonomin på ett jobb så måste man känna till arbetsprocessen från början till slut, men viktigast av allt är identifiera den anställdes behov och vilka krav jobbet ställer. Det är rätt smart att se över detta och att förbättra arbetsmiljön och arbetsmetoderna. Det eftersom det har visat sig att det gör att sjukfrånvaro minskar, olyckor minskar samt att det höjer kvaliteten i arbetet och ökar effektiviteten och produktionsvolymerna

Anställda som arbetar i en trivsam miljö som även är ergonomisk orkar mer och är mer produktiva.

Få hjälp mer era behov

Det allra bästa för företag som vill göra det mer ergonomiskt är att ta in en ergonom. Det så att han eller hon kan se över arbetsplatsen och arbetsmomenten och sedan föreslå förändringar eller vad ni kan använda som bra hjälpmedel i ert arbete.

12 Jan 2021