Behöver jag göra en revision?

Vad är egentligen en revision till att börja med? Enkelt förklarat kan man säga att det är en kvalitetssäkring av ditt företag. Med hjälp av en revision kan man intyga att ens firma följer de lagar och regler som gäller i Sverige. Det ger också en väldigt ärlig bild av hur ekonomin ser ut i företaget och kan vara en stor fördel när du knyter nya kundkontakter, i samtal med banken eller när du behöver kontakta olika myndigheter. När man gör en revision så görs den utifrån olika punkter så som riskanalys, planering, granskning och slutligen rapportering. Men måste man göra en revision, eller är det helt frivilligt? 

Små företag behöver inte, även om det är en fördel

De minsta aktiebolagen, och mindre företag, behöver inte göra en revision. Däremot är det faktiskt alltid en fördel. Du får själv en bra koll och om det ser bra ut i revisionen så kan du använda den för att stärka ditt varumärke på ett bra sätt. Söker du efter en bra firma som erbjuder redovisning i Uppsala kan du vända dig till Wiklands Revisionsbyrå. De utför revisioner för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och övriga företag. Med en revisor som samarbetspartner får du många fördelar. Du kan få ekonomisk rådgivning, hjälp med praktiska ekonomiska transaktioner och mycket mer. När du väljer revisor så tänk på vilka behov du har, och när du tar kontakt så var tydlig med vad du vill att de ska göra åt dig. 

 

 

1 Sep 2018